Slide1 Slide2

Spuling af:

Kloaker, brønde, drænledninger.

Betonbeklædning og asfaltbeklædning på parkeringspladser og veje.

Slamsugning af:

Septictanke, trixtanke og samletanke. Pumpestationer, renseanlæg, køkkenbrønde og fedtsamlere.

Slamafvanding af:

Septictanke, trixtanke og samletanke. Pumpestationer, renseanlæg, køkkenbrønde og fedtsamlere.

Vi tilbyder også:

Fræsning af beton, rodskæring, mekanisk rensning af faldstammer. Transport og opsugning af olie, benzin osv.


Randers: 86 44 88 66 • Silkeborg: 86 82 78 45 • Hadsten: 86 98 18 88 • Ry: 20 42 43 45

Webdesign: Søgemedier A/S